Coaching en trainingen

Coaching en trainingen

Op deze pagina vind je informatie over de verschillende mogelijkheden
voor een training of coachingstraject bij jullie op school.

De Ingrediënten 
Waaruit bestaat een theaterles?
Tijdens het spelen van theater is je lichaam je instrument. Je gebruikt je fysiek, mimiek en stem om een personage tot leven te laten komen. Net als bij andere vakken is het bij theater van belang dat je als leerkracht zelf de skills ontwikkelt voor je deze kan overbrengen naar leerlingen. In een of meerdere workshops leer je de basistechnieken van theater door zelf te spelen. Je krijgt werkvormen aangereikt die direct toepasbaar zijn in je eigen lessen.

Vakoverstijgend werken
Theater is van zichzelf al een interdisciplinaire kunstvorm waar vaak muziek, vormgeving, beweging en spel samen komen. Maar theater kan met nog meer vakken goed samenwerken en een paraplu zijn waaronder meerdere vakken samenkomen. Een verhaal uit de geschiedenis kan bijvoorbeeld tot leven worden gebracht door het spelen van theater: de leerlingen doen eerst onderzoek naar de gekozen gebeurtenis of periode. Vervolgens schrijven ze zelf teksten. Ontwerpen en maken het decor en de kostuums. Natuurlijk kruipen ze ook zelf in de huid van de personages en presenteren de verhalen tijdens een voorstelling. Op deze manier ontwikkelen ze veel verschillende vaardigheden door zelf op onderzoek uit te gaan met theater als uitgangspunt.

Hoe maak je een voorstelling?
Op vrijwel iedere school wordt in groep 8 een musical gemaakt en misschien spelen de leerlingen op nog een paar momenten in de schoolcarrière een voorstelling.
In een of meerdere workshop leren jullie meer over de werking van theater en welke middelen je kan inzetten om een mooie voorstelling te maken. Ook is het mogelijk om begeleiding te krijgen tijdens het maken van de voorstelling.

Ontwikkelen van een leerlijn
Jullie willen dat theater een vanzelfsprekende rol speelt binnen het onderwijs, maar waar begin je? Hoe ontwikkel je een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8 en hoe laat je deze leerlijn bij andere vakken, thema’s of methodes aansluiten? Op basis van de wensen van de school ontwikkel ik samen met de leerkrachten een doorlopende leerlijn (vakoverstijgend) theater.


Deze workshops kunnen aan het gehele docententeam gegeven worden maar ook gespecificeerd worden op behoefte van een deel van het team, bijvoorbeeld onderbouw of bovenbouw.

Dit zijn voorbeelden van mogelijkheden waarmee Theaterlab PROEF met het docenten team aan de slag kan gaan. Bij iedere school zal het maatwerk centraal staan. Zodat de workshops en coaching past bij de visie en ontwikkeling van de school.
Neem voor meer informatie contact op!